راهنمایی های جهت صاف کردن مو با اتوی مو (قسمت اول) - اوه | آوای زندگی

راهنمایی های جهت صاف کردن مو با اتوی مو (قسمت اول)

با وجود  بوی موی سوخته و موی وزشده،  داشتن مویی صاف و ابریشمی به صورت موقتی ارزشش را دارد؟ برای توضیح اینکه ضرر اتوی مو برای موهای شما تا چه حد است ما با پزشکان متخصص پوست و مو صحبت کرده ایم مو می تواند درست مانند پوست بسوزد -  فقط شما آن را حس نمی کنید گاهی همه...