چند اصل اساسي هنگام استفاده از محصولات آرايشي و بهداشتي | | اوه | در دست تو

داغ‌ترین‌ها


با مجله اوه
در شبکه‌های دیگر ما
همراه باشید

مجله اوه / آرایش و بهداشت

۲۹ , دی , ۱۳۹۵

چند اصل اساسي هنگام استفاده از محصولات آرايشي و بهداشتي

امروزه فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي با تنوع بسيار و با برندهاي گوناگون به چشم مي خورند كه با توجه به فراواني و افزايش مصرف اينگونه فرآورده ها، چنانچه به درستي استفاده نشوند و يا در شرايط مناسبي نگهداري نشوند، مي توانند به مصرف كننده صدمات جبران ناپذيري را وارد نمايند. جهت جلوگيري از اين صدمات، هنگام استفاده از لوازم هاي آرايشي رعايت نكات زير توصيه مي گردد:

  • هرگز از محصولات آرايشي به صورت مشترك استفاده ننماييد.
  • اين گونه موارد را در جاي نسبتاً خنك و به دور از آفتاب نگهداري نماييد.
  • حتي الامكان از بسته بندي هاي كوچك استفاده نماييد زيرا اين بسته بندي ها زودتر تمام مي شوند و در نتيجه امكان آلودگي و يا تغيير در مواد آن ها كمتر خواهد بود.
  • به غير از زمان مصرف، كاملاً دربسته نگهداري شوند.
  • افرادي كه نسبت به فرآورده هاي آرايشي و به خصوص لوازم هاي آرايش مخصوص چشم، حساسيت دارند، از فرآورده هاي هيپوآلرژيك استفاده نمايند.
  • در صورت خشك شدن از افزايش آب به فرآورده ها خودداري نماييد زيرا آب سبب تخريب مواد نگهدارنده مي شود.
  • در صورت تغيير رنگ، بو و يا شكل ظاهري فرآورده هاي آرايشي، اكيداً توصيه مي گردد كه ديگر از آن ها استفاده ننماييد.
  • فرآورده هاي آرايشي مربوط به چشم، نسبت به ديگر فرآورده ها عمر مفيد كمتري دارند و اين دليل ايجاد آلودگي در پي استفاده مكرر مصرف كننده است، لذا توصيه مي شود كه سه ماه پس از باز شدن تعويض گردد و در واقه كليه فرآورده هاي آرايشي به دليل استفاده مكرر و آلودگي ناشي از انگشت جهت استفاده (مانند كرم ها)، امكان آلودگي افزايش مي يابد و بسياري از فرآورده ها قبل از تاريخ انقضا ديگر قابليت مصرف ندارند. به هر حال عمر مفيد فرآورده هاي آرايشي بهداشتي، بستگي به فرمولاسيون، طريق نگهداري و چگونگي مصرف دارد كه بايد بسيار به اين موارد توجه نمود.